גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני אשקלון

ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש אדר
סמ''ר לירן בנאי ז''ל
שוטר זמנה בלאי ז''ל
טוראי מנחם כץ ז''ל
טוראי אריה לשנר ז''ל
רס''ן פנחס גל ז''ל
יבגני גרומוב ז''ל
טוראי משה סולימני ז''ל
טוראי עזריאל סנדל ז''ל
סרן חביב חלפון ז''ל
טוראי משה פרץ ז''ל
ציפורה ששון ז''ל
טוראי יצחק יורמן ז''ל
טוראי דוד יצחק ז''ל
ניסים ירמיהו ז''ל
סמל יוסף קבסה ז''ל
סמל רועי משה-זדה ז''ל
רב''ט ניקולאי צ'בוטרוב ז''ל
טוראי אמיר רובין ז''ל
רב''ט אלנה טמנה ז''ל
סרן יורם אליעזר ז''ל
לאוניד טימקולבסקי ז''ל
סמל אברהם בורגר ז''ל
יעקב גבריאל ז''ל
רב''ט אדיסו סמני ז''ל
רס''ל אבנר צפירה ז''ל
טוראי יונה קוצישטינו ז''ל
טוראי מרדכי בוחניק ז''ל
דניאל ארוש ז''ל
מפקח שאול אלביג ז''ל
רנ''ג אברהם ספיר ז''ל
שמעון בצלאל ז''ל
סמ''ר יחיאל אפריאט ז''ל
רס''ר דוד דרור ז''ל
created by Tvuna-Millenium