גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני אשקלון

ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש כסלו
עמוס סעדה ז''ל
אסף משה צפירה ז''ל
רנ''ג יצחק בכר ז''ל
סמ''ר יוסף משהיד ז''ל
רפ''ק דרור שושן ז''ל
רס''ל אברהם ימין ז''ל
טוראי יחיא נג'ר ז''ל
סמ''ש משה אלימלך ז''ל
יצחק כלפון ז''ל
רב''ט ויקטור ברדה ז''ל
סרן יורי חרנש ז''ל
חיים שיקלי ז''ל
סרן בנימין עוזר ז''ל
טוראי אליהו אזולאי ז''ל
טוראי משה טייב ז''ל
טוראי ז'אן-קלוד זרביב ז''ל
טוראי יעקב מליחי ז''ל
רב''ט יעקב סאסי ז''ל
רות אבל ז''ל
סמל דני זלמנוביץ ז''ל
מישר טניה לנסקי ז''ל
מישר רונן פרץ ז''ל
טוראי דוד לנקרי ז''ל
טוראי חיים נגינס ז''ל
אברהם טיפליצקי ז''ל
created by Tvuna-Millenium