גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני אשקלון

ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש אב
סמ''ר שלמה עיני ז''ל
סמ''ר צביקה צ'בוטרו ז''ל
סמ''ש אלעד אבוזגלו ז''ל
טוראי מנשה איילר ז''ל
טר''ש סימו גואטה ז''ל
סמל מירבי חנניה מירילאשוילי ז''ל
סמ''ר רונן כהן ז''ל
טוראי מרסל פילוס ז''ל
טוראי מיכאל ג'נג'חשוילי ז''ל
יצחק אמיר ז''ל
פקד כפיר מכלוף ז''ל
טוראי אוהד אפותה ז''ל
סמל טוביה פיינגולד ז''ל
זוהר שורגי ז''ל
סמ''ש סוזנה רויטמן ז''ל
גיורא בלש ז''ל
טוראי ניסים עמרם ז''ל
מסעוד ביטון ז''ל
רס''ב גד כרמון ז''ל
סגן ליאור מור ז''ל
רב''ט מיכאל רובל ז''ל
טר''ש משה חדד ז''ל
רס''ב שרלי (שלום) טאייב ז''ל
סמ''ר יוסף עמי ז''ל
רב''ט עידן טואינה ז''ל
created by Tvuna-Millenium