גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני אשקלון

ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש אלול
רס''ל אהרון אלימלך ז''ל
אליהו מדמוני ז''ל
ישעיהו חיים פריינקמן ז''ל
רב''ט דויד שוארצברג ז''ל
ליאון יהודה מר-יוסף ז''ל
טוראי למה קלורמן ז''ל
סרן יעל כפיר ז''ל
סמ''ר יוסף מיכאל ז''ל
סמל בני סטרוגלי ז''ל
רב''ט חיים נפש ז''ל
סמ''ר חיים הוידה ז''ל
טוראי אליהו ממן ז''ל
טוראי מכלוף רווח ז''ל
טוראי שמואל צ'נצ'ולקר ז''ל
רס''ר אברהם אינדיגאו-וורקו ז''ל
חיים אזרן ז''ל
טוראי אלון ברסלב ז''ל
טוראי אריה צרניבסקי ז''ל
סמ''ר דוד ברוך ז''ל
רס''ן יעקב דיין ז''ל
יחיאל כרמי ז''ל
בכור ג'רבי ז''ל
רחמים ג'רבי ז''ל
רס''ן נסים טרבס ז''ל
סמ''ר זאב דוד ז''ל
created by Tvuna-Millenium