חללי פעולות איבה

אהובה אמרגי ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-ז' באדר תשס"ב 18/2/2002
בת 30 במותה


דוד ישראל גביש ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-ט"ז בניסן תשס"ב 28/3/2002
בן 52 במותו


רחל איטה גביש ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-ט"ז בניסן תשס"ב 28/3/2002
בת 51 במותה


יעל גלעד ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-י"ב באדר ב' תשנ"ז 21/3/1997
בת 32 במותה


עדנה הררי ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-י"ז בתשרי תשמ"ו 2/10/1985
בת 22 במותה


אביטל יוכבד וולנסקי ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-כ"ז באב תשס"ב 5/8/2002
בת 26 במותה


אברהם יצחק אב"י וולנסקי ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ז באב תשס"ב 5/8/2002
בן 29 במותו


סלין זגורי ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-ה' באדר תשנ"ו 25/2/1996
בת 19 במותה


טלי חטואל ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-י"א באייר תשס"ד 2/5/2004
בת 33 במותה


נתנאל כוכבי ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ה באדר תשס"ב 9/3/2002
בן 31 במותו


חנן לוי ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-ד' בחשוון תשס"א 2/11/2000
בן 33 במותו


זאב ראובן זאביק מונק ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-י"ב באב תשנ"ו 28/7/1996
בן 29 במותו


צילה צ'ילי ניב שרון ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-כ"ג בתשרי תשס"ה 7/10/2004
בת 43 במותה


מרדכי רפאל סחיווסחורדר ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ' באב תשס"א 9/8/2001
בן 44 במותו


רז פוזיילוב ז"ל
נפל בעת שירותו
ב-כ"ח בטבת תשע"ו 9/1/2016
בן 55 במותו


איין שון פיינברג ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ז בניסן תשנ"ג 18/4/1993
בן 30 במותו


צבי שאלתיאל קליין ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ו בכסלו תשנ"ב 3/12/1991
בן 44 במותו


עו''ד ענת רוזן וינטר ז"ל
נהרגה בפעולת איבה
ב-י"ב באדר ב' תשנ"ז 21/3/1997
בת 30 במותה


מעוז שמר ז"ל
ב-כ"ג בשבט תשע"ז 19/2/2017
בן 56 במותו


ראובן זרח מוטי שמרלינג ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-י"ד בתשרי תשע"ח 4/10/2017
בן 70 במותו


חגי שפי ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ג באלול תשס"א 11/9/2001
בן 34 במותו


גל שפירא ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ' בטבת תשס"ד 14/1/2004
בן 28 במותו

created by Tvuna-Millenium