גלעד לזכרם- להנצחת הנופלים בני בית שמש index
ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש תמוז