קרב תל סאקי
למאגר התמונות

ניסיונות החילוץ
ניסיון החילוץ הראשון
ניסיון החילוץ השני
הארועים על התל בבוקר ה-7 באוקטובר
היציאה מתל סאקי
חילוץ הלוחמים מהתל

הדפסה | תגובה
חזרה