Untitled Document
משפחות יקרות, חברים וידידים,
השכול והכאב על אובדן הבנים והבנות, חניכי ובוגרי תנועת בני עקיבא שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה וטרור הוא כאבן האישי והיומיומי של בני המשפחות. אולם, זיכרון הנופלים שייך לכולנו ומחייב את כולנו, ידידים, חברים ועם ישראל כולו.

לכבודם של הנופלים, אנו, בבני עקיבא החלטנו להקים אתר מידע ממוחשב "גלעד לזכרם", להנצחת זכרם ולתיעוד מורשתם של היקירים.

האתר מאפשר להנציח את הנופלים בהתאם לסניפים ולישובים וכן בהתאם לתקופות ויחידות הצבא.

הפרויקט מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות, מערכות אחזור מידע ומולטימדיה המשלבות תמונות, סרטונים, מלל וקול. האתר מופעל כיום באינטרנט והוא יופעל אי"ה בעתיד בעמדת מידע אשר תוצב בחדר זיכרון ומורשת לחברי התנועה.

אתר "גלעד לזכרם" יאפשר להציג ולהדפיס בו במקום את הסיפור האישי של כל נופל, בצירוף תמונות ומידע נוסף הקשור אליו.

עדכונים ופרטים נוספים ניתן להעביר אלינו לכתובת: atar.bna@gmail.com

מי ייתן ולא תדעו עוד צער ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו ובהמשך פעילותם של חברי בני עקיבא, למען העם, התורה והארץ, לאור דרכם של יקירכם – תראו עידוד ונחמה.

בברכת חברים לתורה ועבודה

דני הירשברג
מזכ"ל בני עקיבא
בשם כל חברי התנועהwww.tvuna.co.il אתר אינטרנט rotemr@tvuna.co.il פותח ומיושם ע"י חברת תבונה. טלפון 03-6111444 דוא"ל