גלעד-לזכרם" הינה מערכת מידע המשלבת פתרונות ממוחשבים לתיעוד הנופלים ולשימור מורשתם של יקירינו.

המערכת מופעלת באמצעות מסך "תפריטים" פשוט וקל לתפעול עצמי.

"גלעד-לזכרם" מאפשרת התייחדות אישית עם הנופלים וניתן באמצעותו להמחיש ולהנחיל למבקרים את סיפורם של הנופלים .

"גלעד-לזכרם" יכלול מידע אודות החלל (נתונים אישיים, קורות חיים, תמונות, סרטים אישיים, אלבומים אישיים), עיטורים וצל"שים, אנדרטאות, סיפור לוחמים, ועוד .

פעולות נוספות מתוכננות:
הדרכת חניכים במורשת הנופלים - סמינר לזכרם.
הקמת אתרי הנצחה בסניפים בשיתוף פעולה עם רכזי המחוזות.
הקמת גלעד לזכרם של הופלים, באתר מרכזי (פארק או גן) בו ירוכזו פעילויות בני עקיבא, באופן קבוע


אנא עיינו בתדפיס של החלל המועבר אליכם, עדכנו את הפרטים והעבירו אלינו בדואר חוזר, באמצעות מעטפת ההחזר המצורפת ובהתאם להנחיות המפורטות בדף האחורי של עלון זה. לאתר "גלעד לזכרם" ניתן להכנס דרך אתר בני עקיבא www.bneiakiva.org.ilwww.tvuna.co.il אתר אינטרנט rotemr@tvuna.co.il פותח ומיושם ע"י חברת תבונה. טלפון 03-6111444 דוא"ל