דף הבית זכרון והנצחה דברים בשם אומרם נפגעי פעולות איבה נופלי צה"ל