תצלום מקרוב של שלד הברזל החרוך של האניה אלטלנה, בחוף פרישמן בתל-אביב. על החוף כמה בני נוער בבגדי ים