הסכם יוני
ההסכם נחתם על ידי ישראל גלילי (סגן שר הביטחון) בשם הממשלה ומנחם בגין בשם האצ"ל וזה לשונו:

* חברי האצ"ל יתגייסו ל"צבא הגנה לישראל" בהתאם לצווי הגיוס של ממשלת ישראל וישבעו שבועת אמונים הנהוגה בצבא.
* חברי האצ"ל שיתגייסו לצבא יופעלו בגדודים בתוך חטיבות הצבא והחזיתות כהחלטת הפיקוד העליון של הצבא.
* הנשק והציוד המלחמתי שבידי האצ"ל יימסר ל"צבא הגנה לישראל", לרשות הפיקוד העליון.
* מתקני הייצור המלחמתי שבידי "הארגון הצבאי הלאומי" יימסרו לרשות הצבא.
* מטה זמני - מורכב מקציני האצ"ל - יופעל מטעם המטה הכללי של הצבא עד להשלמה מהירה ומלאה של התגייסותם של חברי האצ"ל לשורות הצבא והפעלת גדודיהם.
* מתוך החלטתם החופשית והמוצהרת חדלים האצ"ל ומפקדתו לפעול ולהתקיים כחטיבה צבאית במדינת ישראל ותחום ממשלת ישראל.
* הערות: כל פעולות רכישה נפרדות של נשק וציוד מלחמתי מטעם האצ"ל תיפסקנה והקשרים יימסרו לרשות 'צבא ההגנה' לתועלת המלחמה.
* מתקני הייצור המלחמתי של האצ"ל הדרושים לצבא יוערכו כספית והתמורה תשולם.

בהתאם להסכם זה נשלח אל כל יחידות צה"ל חוזר מטכ"ל "1901/3/9", חתום על-ידי "הלל" (ישראל גלילי), ובו נאמר בין השאר, ש"הוסכם כי חברי אצ"ל יתגייסו אישית ויופעלו לתקופת המעבר - בגדודים בתוך חטיבותינו. כמו כן הוסכם כי מטה זמני המורכב מקציני אצ"ל לשעבר יפעל מטעם הרמטכ"ל עד אשר יושלם גיוס חברי אצ"ל לצבא".
באותו יום סיים את תפקידו "מרכז המפקד לשרות העם" שהוקם ב-19.11.47 (ו' כסלו תש"ח) על-ידי אספת הנבחרים "לשם גיוסו של הישוב ומילוי כוחותיו וחלוקתם לפי צרכי העם והשעה" - מרכז זה המשיך בפעילותו גם לאחר הקמת המדינה (מכוח הפקודה להקמת צה"ל מן ה-26.5.48 (י"ז כסלו תש"ח) בראש ה"מרכז" הועמדו לוי שקולניק (אשכול) וד"ר בנימין אבניאל) ועד ל-1.6 (כ"ג אייר תש"ח), משנהפך לחלק בלתי-נפרד ממשרד-הביטחון כ"מרכז הגיוס". במסיבת-עיתונאים, שנערכה בתל-אביב ב-8 בחודש לרגל שינוי זה, הודיע ב. אבניאל בין השאר ש"הארגונים אצ"ל ולח"י לא הציגו שום דרישות מיוחדות בשעת ההסכם שהושג אתם בנוגע לכניסתם לצבא. הם רק דרשו להימצא בגדודים מיוחדים". "מרכז המפקד" קיים גם לפני חתימת ההסכם קשרים הדוקים עם הנהגות שני ארגוני המחתרת בשאלות ההתגייסות ותחילה היו חילוקי-דעות בדבר דרך ההתגייסות. ראשי שני הארגונים תבעו שתועבר לידיהם מכסה קבועה של תעודות-התייצבות-וגיוס שימולאו על-ידי הארגונים עצמם לחלוקתם, לפי ראות עיניהם, לחבריהם. ראשי ה"מרכז" התנגדו לכך ולבסוף נמצאה פשרה: "ארגוני אצ"ל ולח"י הביאו בפני ד"ר ב. אבניאל, אישית ולידיעתו בלבד, את רשימת חבריהם בציון תפקידו של כל אחד בארגון. בהתאם לכך הוצאו תעודות התייצבות, חתומות על-ידי 'מרכז המפקד', במספר הדרוש אך מבלי לנקוב בשמות".

ביבליוגרפיה
1. ניב דוד, מערכות הארגון הצבאי הלאומי (ספר ששי), ת"א, 1980.
2. אוסטפלד זהבה, צבא נולד, ת"א, 1994.
3. בן גוריון דוד, יומן מלחמה, ת"א, 1982.
4. אבן דן, שנות שירות, ת"א, 1973.
5. ריבלין גרשון (עורך), חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות, ת"א, 1964.
6. איילון אברהם, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, ת"א, 1963.

הדפסה | שלח לחבר
חזרה