ראשי חיפוש צור קשר
מבצעים וקרבות
מבצעי האצ"ל
האצ"ל בפרוץ המלחמה
פעילות הגנתית
המערכה על יפו
צומת ההכרעה השני - האצ"ל במתקפה
צומת ההכרעה השלישי
המערכה על ירושלים
המערכה על ירושלים
החלטת האו"ם שהוציאה את ירושלים מתחום המדינה היהודית, היא זו שגרמה קיומו הנפרד של האצ"ל בירושלים. טענת האצ"ל הייתה, שמאחר שהסוכנות היהודית הכירה בגבולות החלוקה (שאינם מקובלים עליו), תפקידו הוא לכבוש את שטחי ארץ-ישראל שמחוץ לגבולות אלה, ואין מי שיעשה זאת במקומו. בדצמבר 1947 אסף מפקד האצ"ל, מנחם בגין, את המפקדים הבכירים של הארגון, והציג בפניהם את היעד המרכזי של האצ"ל במלחמה המתלקחת: "העברת פעילות הכיבוש הצבאי אל מחוץ לגבולות המדינה היהודית לפי החלוקה".
מעמד העיר גיזרת הצפון
בסיסי האצ"ל האצ"ל ברמת רחל
לקראת הפינוי הבריטי העיר העתיקה - מצור בתוך מצור
"מבצע קלשון" כיבוש דיר-יאסין
הקרב על שיך ג'ראח ובית הספר לשוטרים הגדוד הירושלמי