ראשי חיפוש צור קשר
העליה מן המחתרת
תורת לחימה
ארגון
עוצמה
אימונים והדרכה
אימונים והדרכה
פיתוח מערך האימונים וההדרכה של האצ"ל בתקופה קריטית זו של התעצמות מואצת הפכה לנדבך יסוד ביכולת הארגון לקלוט את כמויות כוח האדם (מאות מגויסים) ואמצעי הלחימה החדשים.
ההצטיידות בנשק חדש הצריכה הקצאת משאבים גדלים והולכים לאימונים והדרכה על מנת שניתן יהיה למצותו באופן המיטבי. פערי ההכשרה של כוח האדם היו גדולים והצרכים מידיים.
למעשה צריך היה לאמן את האנשים תוך כדי פעילות מבצעית. הושם דגש בעיקר על נושאים
אשר היו זרים במחתרת כמו אימון הפרט בשדאות ואימון היחידה, הדרכה על כלי נשק
חדשים כמו מרגמות ומקלעים (בוצע בעיקר ע"י וותיקי מלחמת העולם השנייה אשר שרתו
בצבא הבריטי ובצבאות אחרים).
הוקמו בסיסי אימונים וקורסי הכשרה ברחבי הארץ. בסיס האימון המרכזי לשדאות
ואימון היחידות היה בשוני אשר בהרי אפרים (ליד בנימינה). בבסיס זה
הוכשרו מאות לוחמים בשדאות, אימון הפרט ואימוני מסגרת
במקביל שימש הבסיס לפעילות מבצעית בסביבתו.
רקע כללי
מחנות אימונים
הבסיסים מצפון לתל אביב
הבסיסים באזור הדרום
הבסיסים בחיפה
אלבום תמונות    סרטים