אנדרטה לציון מקום הקבורה הארעי של חללי ירושלים


מקום האנדרטה במורד הגבעה, בין גן סאקר לגן הוורדים שבגבעת רם. המקום ידוע בשם "שייח באדר".<br>על סלע מקומי, שהוצב על בימה, נאמרים דברים אלה: "פה מקום קבורתם של חללי ירושלים בתקופת המצור בקיץ תש"ח. כאלף איש ואשה, חיילים ואזרחים, שנפלו בקרבות או נהרגו בהפצצות או מתו מיתות אחרות והובאו לקבורה ארעית כאן ע"י חברת קדישא גחש"א קהלת ירושלים. ארונותיהם הועברו לבתי קברות אחרים - צבאיים ואזרחיים - באלול תש"י. ינוחו בשלום על משכבם, וד' יקם דמם. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקם ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו" (דברים לב מג).<br>בית הקברות בשייח באדר הוקם כדי למצוא מקום קבורה חלופי, לאחר שבית-הקברות העתיק שבהר הזיתים נותר בשליטה ערבית עם נפילת העיר העתיקה. גם בית-הקברות בסנהדריה, שבו הוחל בקבורה במחצית אדר ב' תש"ח (סוף פברואר 1948), נמצא החל ביום 19.5.1948 בקרבה מסוכנת לעמדות הלגיון שב"גבעת התחמושת". מצב זה מנע קבורה יהודית בירושלים במשך ימים מספר, עת רבו החללים.<br>ביום 22.5.1948 איתרו אנשי יחידת ההנדסה של ה"הגנה" בירושלים מחצבה נטושה, הנמצאת כמה מאות מטר מדרום לכפר הערבי הנטוש שייח באדר. המחצבה שכנה במדרון, שהוסתר מתצפית הלגיון באזור גילה. ביום ט"ו באייר תש"ח (24.5.1948) הוחל אפוא בקבורת חללי ירושלים ומתיה בבית-קברות זה, והיא נמשכה כחצי שנה. בין אלה שהובאו כאן לקבורה היו יותר מ-250 חיילים. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועברו ארונותיהם בטקס ממלכתי לבית-הקברות הצבאי בהר הרצל. בסתיו תשי"ב (1951) הועברו מהחלקה הזמנית של שייח באדר כ-800 ארונות האזרחים (חללי המלחמה ונפטרים) לבית-הקברות בהר המנוחות בגבעת שאול.<br>לזכרם של כל אלה הקימה בשנת תש"ל (1970) החברה קדישא "קהילת ירושלים", בשיתוף עם המחלקה להנצחת החייל, גלעד מאבן, הניצב בלב חלקת הקבורה לשעבר.

חזרה