טוראי מנחם אבטיחי ז"ל
נפל בפעילות מבצעית
ב-י"א בשבט תש"ח 22/1/1948
בן 19 בנפלו


סמל יצחק אביטן ז"ל
נפל בקרב
ב-ט"ו באב תשמ"ב 4/8/1982
בן 20 בנפלו


סמל אילן אבני ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"ו בתשרי תשל"ד 22/10/1973
בן 30 בנפלו


סרן יהונתן יונץ אברמזון ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"ו בתשרי תש"ט 29/10/1948
בן 29 בנפלו


טוראי עמירם אוברפירסט ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' בניסן תש"ח 13/4/1948
בן 19 בנפלו


טוראי אליהו אלי אונגר ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"א בתשרי תשי"ז 26/9/1956
בן 20 בנפלו


רב"ט מיכאל ("מוקי") אוסטרובסקי ז"ל
נפל בקרב
ב-י"א בתמוז תש"ח 18/7/1948
בן 19 בנפלו


רב"ט ציון אחרק ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"ה בתשרי תשל"ד 21/10/1973
בן 23 בנפלו


טוראי זהר אטקין ז"ל
נפל בקרב
ב-י"א בתמוז תש"ח 18/7/1948
בן 16 בנפלו


סג"מ דויד איבניצקי ז"ל
נפל בקרב
ב-י"א בשבט תש"ח 22/1/1948
בן 24 בנפלו


סמל אבטליון איוב ז"ל
נפל בפעילות מבצעית
ב-ח' בניסן תש"ח 17/4/1948
בן 28 בנפלו


טוראי יוסף-ברוך אילני ז"ל
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-כ"ה באב תשי"ז 22/8/1957
בן 21 בנפלו


סמ"ר דוד אינדיג ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"א בתשרי תשל"ד 17/10/1973
בן 20 בנפלו


טוראי אליעזר אירז'ק ז"ל
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-י"ז באדר ב' תש"ח 28/3/1948
בן 25 בנפלו


סמ"ר מאיר אלגרבלי ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"ד בתשרי תשל"ד 20/10/1973
בן 22 בנפלו


רב"ט אריה אלוני ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' בסיון תש"ח 11/6/1948
בן 28 בנפלו


רב"ט אבנר אליהו ז"ל
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-ד' בניסן תשכ"ז 12/6/1967
בן 26 בנפלו


רב"ט עמרם אלקיים ז"ל
נפל בקרב
ב-י"ח בתשרי תשל"ד 14/10/1973
בן 27 בנפלו


רס"ן אהוד אודי אריאל ז"ל
נפל בקרב
ב-א' באב תשמ"ב 21/7/1982
בן 27 בנפלו


סא"ל אריה ארצי ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"ה בתשרי תשל"ד 21/10/1973
בן 28 בנפלו


אליעזר משה ארקין ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' באב תש"ז 21/7/1947
בן 18 בנפלו


רב"ט אליהו בובליל ז"ל
נפל בעת מילוי תפקידו
ב-כ"ח בכסלו תשנ"ט 16/12/1998
בן 18 בנפלו


סגן בנימין בודנר ז"ל
נפל בקרב
ב-כ"א בניסן תש"ט 20/4/1949
בן 21 בנפלו


סמל אברהם בוזגלו ז"ל
נפל בקרב
ב-י"ג בתשרי תשל"ד 9/10/1973
בן 20 בנפלו


טוראי יוסף קז'וק בוימינגר ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' באייר תש"ח 13/5/1948
בן 20 בנפלו


טוראי ישראל "אלה" בורלק ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' באייר תש"ח 13/5/1948
בן 18 בנפלו


טוראי עמנואל ביטרן ז"ל
נפל בקרב
ב-י"ז בניסן תש"ח 26/4/1948
בן 20 בנפלו


רב"ט אהרן אהר'לה בירנבוים ז"ל
נפל בקרב
ב-ד' באייר תש"ח 13/5/1948
בן 20 בנפלו


טוראי יהושע בכר ז"ל
נפל בקרב
ב-א' בחשוון תש"ט 3/11/1948
בן 23 בנפלו


רב"ט יואל בן טולילה ז"ל
נפל בעת שירותו
ב-ט"ז בחשוון תשל"ט 15/11/1978
בן 19 בנפלו

בניית אתרים : תבונה-מילניום