גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני מקוה ישראל

רב''ט דניאל לויתן טויטו ז''ל
טוראי עמירם אוברפירסט ז''ל
רב''ט אבנר אליהו ז''ל
טוראי אליהו טרבלוס ז''ל
טוראי ברוך נוסבאום ז''ל
טוראי גדעון מנדובסקי ז''ל
זלמן דודמן ז''ל
סמל אבטליון איוב ז''ל
רב''ט אוריאל מורפורגו ז''ל
טוראי יצחק פייגנבוים ז''ל
טור' ישראל הקר ז''ל
רס''ן מכבי מוצרי ז''ל
טוראי עמנואל ביטרן ז''ל
טוראי עמישלום מיליקובסקי ז''ל
סגן בנימין בודנר ז''ל
סגן מישאל פינסקר ז''ל
טר''ש אליהו רובין ז''ל
חיים-צבי גרינשטיין ז''ל
סמל יחיאל רמי ז''ל
רב''ט אלי סימון ז''ל
created by Tvuna-Millenium