גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני מקוה ישראל

סגן חיים רויפר ז''ל
טוראי הרי שרמן ז''ל
טוראי צבי טנצר ז''ל
טוראי שמעון זעירא ז''ל
טוראי יצחק זלמן פינקלשטיין ז''ל
טוראי אלכסנדר-דוד פישר ז''ל
טוראי מנחם פרידר ז''ל
טוראי מנחם טפר ז''ל
טוראי שאול טירס ז''ל
רב''ט מיכאל אוסטרובסקי ז''ל
טוראי זהר אטקין ז''ל
טוראי דן הוכברג ז''ל
טוראי אהרן הלפרין ז''ל
טוראי יחיאל-דוד ישפה ז''ל
טוראי חנה לוי ז''ל
טוראי אפרים קוטר ז''ל
טוראי נתן רוסי ז''ל
טוראי בצלאל רפופורט ז''ל
טוראי משה מיליקובסקי ז''ל
טוראי אריה גולדברג ז''ל
created by Tvuna-Millenium