גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני מקוה ישראל

רס''ן אהוד אריאל ז''ל
סא''ל יהודה כרמי ז''ל
אליעזר ארקין ז''ל
טוראי בנימין שפירא ז''ל
טר''ש אברהם ליבוביץ ז''ל
סמל יצחק אביטן ז''ל
סמל גד לוי ז''ל
טוראי יוסף-ברוך אילני ז''ל
created by Tvuna-Millenium