גלעד לזכרם - להנצחת הנופלים בני מקוה ישראל

סרן יצחק-מרדכי שקלנביץ ז''ל
גדעון עזרא ז''ל
טוראי יוסף בוימינגר ז''ל
טוראי ישראל בורלק ז''ל
רב''ט אהרן בירנבוים ז''ל
טוראי דב גולומב ז''ל
רב''ט אליהו ובר ז''ל
מפקד דוד וול ז''ל
טוראי רחל וינר ז''ל
טוראי עמירם יגנטינסקי ז''ל
רב''ט יחיאל יוכלמן ז''ל
טוראי הדסה נויגר ז''ל
טוראי בתיה פס ז''ל
טוראי שלמה-גבריאל פרוינד ז''ל
סגן יעקב ציטרין ז''ל
טוראי דב קליינצלר ז''ל
ירמיהו רוזן ז''ל
טוראי מאיר שטרן ז''ל
טוראי חיה שיפמן ז''ל
רב''ט מנחם נימקובסקי ז''ל
טוראי שלמה קרייר ז''ל
רב''ט אסף רוזנבלום ז''ל
טוראי זרובבל כץ ז''ל
סרן צבי לבקוב ז''ל
מרדכי שטוסל ז''ל
טוראי אברהם סקלר ז''ל
טוראי מרדכי רוזין ז''ל
כתריאל יפה ז''ל
טוראי יוסף פורסט ז''ל
טוראי צבי זווירי ז''ל
טוראי דוד גולדשילד ז''ל
סמ''ר יורם וקנין ז''ל
טוראי אברהם מלמד ז''ל
רס''ן אליעזר גלובוס ז''ל
סרן אורי הראל ז''ל
טוראי ישראל טיליטיצקי ז''ל
רב''ט יעקב מינקוביץ ז''ל
טוראי מנשה קלוארי ז''ל
סמל אליעזר רגב ז''ל
רב''ט שמואל הורביץ ז''ל
סרן שלמה מלאכי ז''ל
טוראי אדם פיסטול ז''ל
created by Tvuna-Millenium