שמעון חיים ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ד בסיון תשל"ח 29/6/1978
בן 23 במותו


גדעון עזרא ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-ג' באייר תשנ"א 17/4/1991
בן 31 במותו


יהודה קינן ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-ט' בחשוון תש"ל 21/10/1969
בן 24 במותו


מרדכי שטוסל ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-ט' באייר תש"ח 18/5/1948
בן 26 במותו


עמיצור שפירא ז"ל
נהרג בפעולת איבה
ב-כ"ו באלול תשל"ב 5/9/1972
בן 40 במותובניית אתרים : תבונה-מילניום