בן 28 בנפלו
פרטים אישיים

הדלקת נר

חדר נרות לזכרו של סא"ל יוסף יוסי טהר ז"ל

21-4-2015 בתאריך הודלק ע"י יוסף כהן

הדלקת נר