מאת מפקד היחידה

"יוסי החל דרכו בחטיבה כחייל - הצלחותיו והצטיינותו הביאוהו למלא שרשרת תפקידי פיקוד בחטיבה, וכמפקד נפל בקרב כשהוא מסתער בראש חייליו על קיני מחבלים. דרכו זו וגבורתו ישמשו דוגמה ומופת לכל חייל ומפקד בצנחנים עוד שנים רבות".
חזרה