גלעד לזכרם- להנצחת הנופלים בני נתניה index

ואלה הנופלים אשר תאריך
אזכרתם חל בחודש שבט