חקלאות בנתניה - עד 1948

למאגר התמונותכשנוסדה נתניה בשנת 1929, צפו מייסדיה את עתידה כמושבה חקלאית. בחזונם ראו את נתניה מוקפת פרדסים מניבי פרי, כתמים ירוקים מפריחים את שממתה, חקלאים מקימים את ביתם.<br>בשנת 1929, בעת שהוקם היישוב, חשבו מקימיו לבססו על ענף <a href="hi_show.aspx?Id=27856"style="text-decoration:underline; color=#459fa3;">הפרדסנות</a> בעלי האדמות יעבדו את הקרקע בעזרת פועלים שיובאו במיוחד למושבה, ישתלו פרדסים, ואת תוצרתם ישווקו בארץ ובחו"ל, כל זה במימון בעלי הון יהודיים.<br>מקימי החברה היו עובד בן עמי, גד מכנס וברוך רם, ושמה נקרא <a href="hi_show.aspx?Id=27840"style="text-decoration:underline; color=#459fa3;"> "הנוטע"</a> בחודש מרץ 1929 זכתה החברה לאמונו של ד"ר אבו שדיד מירושלים, בן משפחתו של איתמר בן אב"י. ד"ר אבו שדיד רכש מכספו 100 דונם, ו"הנוטע" נעשתה לחברת בעלת הון.<br>עוד בטרם שהוקמה חברת "הנוטע" נחפרה הבאר הראשונה של נתניה ע"י משה שקד, כורה בארות מפתח - תקוה, בקרקע שנרכשה משיח' <a href="hi_show.aspx?Id=27839"style="text-decoration:underline; color=#459fa3;">אום ח'אלד</a>.<br>ב - 12 בפברואר מבשר משה שקד לעובד בן עמי: "מנתניה הנני מבשר שמצאנו <a href="hi_show.aspx?Id=28026"style="text-decoration:underline; color=#459fa3;"> מים </a>... כנראה יהיו מים טובים". שישה ימים אחר כך הגיעו ממסחה (כפר תבור) חמשת המתיישבים הראשונים וחרשו את החריש הראשון.<br>מתוך: שר - אל דוידוביץ, 1992, נתניה סיפורה של עיר, הוצאת מוטיב - דביר כצמן.<br> <br> <TABLE width=200> <TBODY> <TR> <TD align=right><a STYLE="text-decoration:underline; color:blue; cursor:hand;" ONCLICK="javascript:window.open('../show_item.asp?levelid=44111&itemid=30&itemType=0&template=1', 'windowname', 'width=250,height=280,resizable=no,scrollbars=no');"> <img src="../VF/ib_items/92/icon-seret2.gif" border="0" alt=""> </a></TD> </TR></TBODY></TABLE>


מידע נוסף
נושאים קשורים
"בני בנימין"
הכפר נתניה
אום ח'אלד - הכפר הערבי
ייבוש ביצות הפאליק
ההסתדרות בנתניה
הבאר הראשונה
"מי שרון"
פרדסנות
חברת "הנוטע"
מאורעות תרפ"ט
חזרה