"בוא לנתניה"

למאגר התמונותחוברת תיירות "בוא לנתניה" הינה חוברת שהוציאה מועצת נתניה לקידומה הכלכלי של נתניה ובעיקר נושא התיירות והקייט.


מידע נוסף
נושאים קשורים
חברת "הנוטע"
החברה לפיתוח חוף נתניה
חזרה