נתניה בירת השרון - עובד בן עמי

למאגר התמונותספרו של <a href="hi_show.aspx?Id=32726"style="text-decoration:underline; color=#459fa3;">עובד בן עמי</a> מייסד נתניה וראש העירייה הראשון של נתניה. ספר זה ניתן לתלמידי נתניה בשנת 1940.<br><br> <TABLE width=200> <TBODY> <TR> <TD><a STYLE="text-decoration:underline; color:blue; cursor:hand;" ONCLICK="javascript:window.open('../show_item.asp?levelid=44111&itemid=20&itemType=0&template=1', 'windowname', 'width=250,height=280,resizable=no,scrollbars=no');"><img src="../VF/ib_items/92/icon-seret2.gif" border="0" alt=""> </a></TD> </TR></TBODY></TABLE>


מידע נוסף
נושאים קשורים
בן עמי עובד
חזרה