דף הבית ספר מבקרים לאתר "עמותת עטלף" דבר מפקד היחידה חדר ההנצחה ביחידה חללי שייטת 13
--------------------????? 13-------------------------
זהו חדר הזיכרון בבסיס היחידה.
חדר ובו גדעי עצים, אשר על כל אחד מהם שמורה תמונתו של חבר אשר נפל. חדר זה ממוקם בסמוך לחדר התדריכים ודרכו עוברים הלוחמים, בדרכם לכל פעילות מבצעית...

created by