ENGLISH דף הבית צור קשר תרומות טופס הצטרפות פורום מוצרים פרוייקטים אודות העמותה
ראשי > עברית > סיפורי רעות ומורשת > תל-סאקי
סיפורי רעות ומורשת
הקרב על התל

"מצפון תיפתח הרעה". סמוך לשעה שתיים בצהריים, הצבא הסורי מתחיל להרעיש באש ארטילרית כבדה את כל רמת הגולן בכלל ואת התל בפרט. ההפצצה מפתיעה את החיילים בעמדה. מאות פגזים מסוגים שונים נוחתים בקרבתם, ולחיילים אין את האפשרות להשיב אש. הפגזה זו, סימנה את ההתחלה של המלחמה שנקראה לימים - מלחמת יום כיפור. צבאות סוריה ומצרים פתחו בו-זמנית את ישראל במתקפה כוללת ומתואמת נגד ישראל. ישראל – אשר הערכות המודיעין שלה – היו שגויות, מצאה את עצמה – מופתעת ולא ערוכה, נלחמת שוב על קיומה.

בשעות אחה"צ ראו הלוחמים טורים של עשרות טנקים ונגמשי"ם סוריים נעים לעבר קו הגבול וחודרים לשטחנו סמוך למוצב 116 הנמצא כחמישה קילומטר מצפון.

שלושה טנקים מחטיבה 188 בפיקודו של יואב יקיר לחמו עם לוחמי החי"ר במוצב 116 וניסו בכל כוחם לבלום את כניסתה של הדיוויזיה הסורית לשטחנו.

שלושת הטנקים פגעו אנושות בכוח הסורי ושיבשו את הבקעתו. קרב השריון התנהל עד שעות הלילה, והיתרון הכמותי הכריע. בשטח היו הרבה יותר כלים סוריים מאשר כמות התחמושת שהיתה בידי הלוחמים על מנת לעצור אותם.

כל שלושת הטנקים נלחמו עד שנפגעו. צוותי הטנקים הפגועים והמותשים נאלצו לסגת אל תל סאקי. הצבא הסורי הבקיע את קו החזית ונע דרומה לעומק רמת הגולן, כשמגמתו – הירידה לכינרת.
 

 

כמה טנקים מפלוגה ד' של חטיבה 7 בפיקודו של סרן דני לוין, נעו אף הם על פי פקודה לעבר דרום הרמה. הם חברו לכוח החי"ר בתל סאקי והתארגנו להמשך הלחימה.

מיקומו של התל החולש על הציר הראשי לכיוון הכינרת איננו מאפשר לפנות את החיילים מתוך תקווה שקומץ החיילים יצליח לעכב ולו במעט את תנועת האויב עד להגעת כוחות המילואים.

מעט אחר חצות הבחין מנחם בטור סורי הנע למרגלות התל על הכביש דרומה. הוא פתח באש על הטור, ויותר מאוחר שלח את הטנקים שהיו בתל לתנועה במקביל לציר, על מנת לפגוע בטור הסורי הנע לכוון רמת מגשימים ואל על.

הכוח הסורי שנתקל באש עזה , עצר את התקדמותו והמתין לבוקר.

במקביל מנחם דיווח למג"ד 50 יה-יה שייתכן שמספר נגמשי"ם סוריים הצליחו לעבור את התל והם עלולים להגיע אל היישוב רמת מגשימים.

המג"ד, יה-יה, שלח כוח, בפיקודו של בני חנני, כדי לחסום את הכביש מצפון ליישוב.

ביום א' עם אור ראשון, החל קרב בין הכוחות בתל לכוח הסורי העדיף מספרית בעשרות מונים. הטנקים הישראלים ניהלו קרב פנים אל פנים כשחיילי הצנחנים מסייעים להם מהתל באש מקלעים.

בשלב מסוים נפגעו כל טנקי השריון כשחלק מחיילי השריון נהרגו, חלק נפלו בשבי ורובם מצליחים למרות פציעתם להגיע לתל.

הסורים כיתרו את התל וניסו לכבוש אותו במספר התקפות חי"ר ובסיוע טנקים. מספר התקפות נהדפות. הלוחמים נלחמים בחירוף נפש על מנת לעכב את הכוח הסורי ולאפשר לכוחות המילואים להתארגן. על התל בשלב זה היו 5 לוחמי חי"ר ומספר צוותי טנקים פגועים, מסביבם פרוש הכוח הקדמי של הדיוויזיה הסורית. התחמושת לאט לאט אוזלת.

כבר לא ניתן היה לנטוש את התל, והיה ברור למנחם אנסבכר ולמג"ד יה-יה כי התל ייפול בתוך זמן קצר.


כוחות סיוע וחילוץ

הקרב על התל

רקע

נופלי תל סאקי

חילוצו של יאיר פרג'ון

פעולת הכח בפיקוד סגן כנען

חילוץ הלוחמים מהתל

נצורים 30 שעות