הפרוטוקולים של אושוויץ והפסקה זמנית בגירוש למחנות ההשמדה


במהלך מלחמת העולם השנייה הגיעו להונגריה, מפי יהודים שנמלטו מפולין, ידיעות עקשניות על השמדת יהודים. בדרך כלל יצרו דבריהם הסתייגות בקרב יהדות הונגריה, שבטחה במדינה ובמשטרה. באפריל 1944 הגיעה עדות מקורית מפי שני עדים, <a href="shaliach_show.aspx?id=129334"style="text-decoration:underline; color=#720000;">וולטר רוזנברג (ורבה)</a> ו<a href="shaliach_show.aspx?id=129329"style="text-decoration:underline; color=#720000;">אלפרד וצלר</a>, חברי 'מכבי הצעיר', שגורשו לאושוויץ מסלובקיה ב - 1942 ושרדו עד 1944. השניים עבדו במשרד המחנה ורשמו בסתר את שהתרחש במחנה ההשמדה: הם הכינו מפה מפורטת של המחנה ותיארו את שיטות ההשמדה, הזוועות, הסבל, הרעב, עבודת הפרך. באפריל 1944 , לאחר תלאות קשות, הגיעו לסלובקיה.<br>את הדו"ח שלהם שכלל 26 עמודים תרגם בסלובקיה אוסקר קרסנינסקי, מפעילי 'קבוצת העבודה', מגרמנית להונגרית ונשלח להפצה ברחבי העולם. הדו"ח נשלח באמצעות <a href="shaliach_show.aspx?id=70813"style="text-decoration:underline; color=#720000;">אוטו קומוי (Komoly Ottó)</a>, <a href="shaliach_show.aspx?id=70564"style="text-decoration:underline; color=#720000;">משה קראוס (Krausz Miklós)</a> ו<a href="shaliach_show.aspx?id=30274"style="text-decoration:underline; color=#720000;">ישראל קסטנר (Kasztner Rezső, Jisrael)</a> לאישים ופוליטיקאים בהונגריה, שהיו ידועים בהשקפותיהם הליברליות. המסמך הופץ בקרב הנציגויות הנייטרליות והועבר גם לעוצר, השליט הורטי (Horthy). בתו של אוטו קומוי, נשיא ההסתדרות הציונית, שהשתתפה בהפצת הדו"ח מספרת:<br>"אבי ביקש ממני לעזור בהדפסה דחופה מאוד... נודע לי שהגיע דו"ח אותנטי על מחנה ההשמדה אושוויץ עם כל פרטי תהליך ההשמדה. שני צעירים סלובקיים הצליחו לברוח ולכתוב את הדו"ח המדהים. עלינו היה לתרגם אותו מגרמנית להונגרית ולאיטלקית ולאחר מכן להדפיס אותו בכמות גדולה ככל האפשר... הדו"ח נשלח במעטפות, ללא שם השולח כמובן, והן חולקו לתיבות דואר מרוחקות זו מזו בכל העיר..." פרסום הפרוטוקולים של אושוויץ עורר גל של מחאות בעולם. האפיפיור, נציגי הארצות הנייטרליות והממשל האמריקאי לחצו על העוצר הורטי, וב - 8 ביולי, 1944 הוא הורה על הפסקת הגירושים. אולם, הרווחה לא נמשכה לאורך זמן, שכן בנובמבר 1944 חודשו הגירושים כשאנשי 'צלב החץ' (nyilasok) תפסו את השלטון.<br>מכל מקום, בריחתם של שני הצעירים השיגה את מטרתה במובן זה שהדו"ח זעזע במשהו את דעת הקהל בעולם המערבי.

חזרה