ראשי עובדות ומספרים לאתר העירוני כתבו לנו
מאגרי מידע תמונות סרטים עבודות תלמידים קישורים


תמונות היסטוריות מהכנסת ספר התורה בגבעת נשר משנת 1953 שנתרם ע"י משפחת גרין